01:28 ICT Thứ bảy, 11/04/2020

Tin tức-Thông báo

global about

Tài nguyên

global html

Trang nhất » Tài nguyên » Giáo án » Giáo án điện tử

.

Giáo án điện tử lớp 2

Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú - Lập thời khóa biểu

.

Giáo án điện tử lớp 3

Toán: Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số

.

Giáo án điện tử lớp 5

Luyệ từ và câu: MRVT: Bảo vệ môi trường

.

Giáo án điện tử lớp 1

Học vần lớp 1: ăng - âng

.

Giáo án điện tử lớp 1

Học vần: Bài 69: ăt - ât

.

Giáo án điện tử

Khoa học lớp 5: Cây con mọc lên từ hạt

.

Giáo án điện tử

Toán lớp 4: Chia một tích cho một số

.

Giáo án điện tử lớp 4

Giáo án điện tử môn Luyện từ và câu lớp 4 với chủ đề Súc khỏe.

 

LIÊN KẾT