06:50 EST Thứ hai, 18/11/2019

global html

Tin tức-Thông báo

global about

Tài nguyên

Trang nhất » Boi duong thuong xuyen

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2014-2015

Thực hiện Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT; công văn số 335/PGDĐT-TCCB về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014 và triển khai công tác BDTX năm học 2014-2015, để thực hiện có hiệu quả chương trình bồi dưỡng thường xuyên trường Tiểu học số 1 Hòa Châu lập kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015

Tài liệu BDTX nội dung kiến thức tự chọn

Để tiện cho giáo viên trong việc tự bồi d ưỡng, trường TH số 1 Hòa Châu giới thiệu tài liệu BDTX nội dung kiến thức tự chọn do Bộ GD&ĐT ban hành. Giáo viên tham gia BDTX tải về phục vụ cho công tác tự học (.mật khẩu đăng nhập:123456)

 

LIÊN KẾT